foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.Projekty Unijne

rozmiar tekstu:
 • inwestycje2

We wrześniu 2013 roku zakończono realizację projektu ?Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup instalacji przywoławczej i modernizację pomieszczenia Sanatorium ZŁOCIEŃ celem dostosowania go do pełnienia funkcji leczniczego basenu rehabilitacyjnego?.

Realizacja tego przedsięwzięcia polegała na przebudowie i modernizacji pomieszczeń Sanatorium Złocień, wybudowaniu w miejscu kawiarenki letniej krytego basenu leczniczo-rehabilitacyjnego, zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentów przebywających w ośrodku poprzez zainstalowanie we wszystkich pokojach mieszkalnych oraz łazienkach systemu przywoławczego oraz zakup urządzenia do kąpieli suchej CO2.

W ramach projektu przewidziano:

 • modernizację pomieszczeń,
 • modernizację tarasu,
 • budowę basenu wraz z zapleczem sanitarnym,
 • zakup i instalację urządzenia do kąpieli suchej CO2,
 • zakup i instalację systemu przywoławczego.

Przeprowadzenie wymienionych prac było odpowiedzią na potrzeby pacjentów, w tym w szczególności pacjentów kierowanych przez NFZ, oraz podyktowane koniecznością poprawy jakości, dostępności i konkurencyjności świadczonych przez sanatorium usług, a także przystosowania obiektu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Po przeprowadzeniu robót remontowych pomieszczeń i tarasu wybudowano basen leczniczo-rehabilitacyjny wraz z zapleczem sanitarnym. Basen wypełniony jest 1-procentowym roztworem ustrońskiej solanki jodkowo-bromowo-chlorkowej, mającej właściwości lecznicze w zakresie leczenia schorzeń narządu ruchu, schorzeń neurologicznych i reumatologicznych oraz górnych dróg oddechowych. W basenie odbywają się ćwiczenia rehabilitacyjne dla pacjentów kierowanych przez NFZ z terenu całego kraju oraz pacjentów komercyjnych korzystających z usług sanatorium.

Zakupiono i zainstalowano urządzenie do kąpieli suchej CO2. Dwutlenek węgla wchłaniany przez skórę wywiera silne działanie rozszerzające na naczynia krwionośne. Działa uspokajająco, usuwa skurcze mięśni gładkich, wywołuje diurezę, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Po zamontowaniu urządzenia rozpoczęto wykonywanie zabiegów dla kuracjuszy sanatorium.

Zakupiono i zainstalowano bezprzewodowy system przywoławczy, który skutecznie pomaga chronić zdrowie i życie pacjentów. System działa w całym obiekcie ? zamontowano go w każdym pokoju i łazience, w pomieszczeniach bazy zabiegowej oraz recepcji. Wezwanie pomocy sprowadza się do naciśnięcia oznakowanego przycisku. Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa wskazuje pielęgniarce pomieszczenie, z którego nastąpiło wezwanie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pacjenci kierowani do sanatorium, jak również przebywający w nim kuracjusze komercyjni mogą korzystać w pełni z kompleksowych usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji narządu ruchu.

 • 0002-1389710980
 • 0003-1389710985
 • 0004-1389710990
 • 0005-1389710995
 • 0006-1389710999