foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

rozmiar tekstu:

 

Klauzula informacyjna

 

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Sanatorium Uzdrowiskowe Złocień, ul. Szpitalna 31, 43-450 Ustroń Pani/Pana danych osobowych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Złocień,
ul. Szpitalna 31, 43-450 Ustroń, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i podstawach prawnych:

 

 1. usług leczniczych na podstawie (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. b), c) i d) Rozporządzenia)

 

 1. usług hotelarskich – (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia)

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia realizacji usługi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

 • podmioty upoważnione z mocy prawa;

 • inne podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające)

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu)

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.