foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.


rozmiar tekstu:

[2020-01-14] Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej z 1999 r.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresów przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.
W związku z powyższym informujemy, że Sanatorium  Uzdrowiskowe "Złocień", będzie dokonywało  brakowania indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przebywających na  leczeniu  sanatoryjnym  w 1999 r.
Prosimy zatem aby osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej zgłaszały się do tutejszego Sanatorium do dnia 30.04.2020 r. z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem do Działu Medycznego od poniedziałku  do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.