foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.Basen leczniczy

rozmiar tekstu:

 • inwestycje2

 • _MG_9891a
 • _MG_9895a
 • _MG_9898a
 • _MG_9911a
 • _MG_9920a
 • _MG_9928a
 • _MG_9929a
 • _MG_9933a
 • _MG_9934a
 • _MG_9950a
 • _MG_9952a
 • _MG_9953a
 • _MG_9956a
 • _MG_9968a
 • _MG_9980a

 

Przerwy techniczne w użytkowaniu basenu (basen nieczynny w dniach)

24.01.2020 - 28.01.2020

18.02.2020 - 19.02.2020

11.03.2020 - 12.03.2020

02.04.2020 - 03.04.2020

24.04.2020 - 25.04.2020

16.05.2020 - 17.05.2020

07.06.2020 - 08.06.2020

29.06.2020 - 30.06.2020

21.07.2020 - 22.07.2020

12.08.2020 - 13.08.2020

03.09.2020 - 04.09.2020

25.09.2020 - 26.09.2020

17.10.2020 - 18.10.2020

08.11.2020 - 09.11.2020

30.11.2020 - 01.12.2020

21.12.2020 - 22.12.2020

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LECZNICZEGO BASENU SANATORIUM UZDROWISKOWEGO ZŁOCIEŃ W USTRONIU

Szanowni Państwo !

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne bezpieczeństwo, zadowolenie i satysfakcję z pobytu na basenie leczniczym SU Złocień, a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

I CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Basen jest obiektem Sanatorium Uzdrowiskowego Złocień w Ustroniu.

 2. Głębokość basenu wynosi- 1,1 m, basen napełniony solanką jodkowo-bromową o stężeniu 1% - 1,5% z ujęcia PPU Ustroń SA.

 3. Jednocześnie z basenu może korzystać maksymalnie 10 osób.

 4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia wywieszone na tablicy informacyjnej.

 5. Korzystanie z gimnastyki w basenie, zakup wejściówki oraz karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.

 6. W dni zabiegowe w godzinach 07:00 - 15:00 basen służy wyłącznie do organizowania prowadzonej pod kierunkiem fizjoterapeuty gimnastyki w basenie - w ramach lecznictwa uzdrowiskowego.

 7. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

 8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń obsługi basenu mogą być wypraszane z terenu basenu.

 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi pełniącej dyżur.

 10. Użytkownicy basenu są zobowiązani do zmiany obuwia w części hotelowej lub holu głównym obiektu na obuwie typu plażowego.

 11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

  • palenia tytoniu

  • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych

  • przebywania zwierząt

  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy, czepek oraz obuwie zamienne.

 2. Każdy użytkownik basenu jest zobowiązany do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp przed wejściem do hali basenowej.

 3. Na terenie hali basenowej zabrania się:

  • biegania i wpychania do wody innych użytkowników,

  • skakania do basenu,

  • użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczenie

  • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów obcych

  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,

  • niszczenia wyposażenia

  • zanieczyszczania wody basenowej,

  • wchodzenia na teren hali basenowej w obuwiu, wnoszenia ręczników i płaszczy kąpielowych

 4. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na:

  • choroby skóry, grzybicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, ostre stany zapalne żył kkd.

 5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.

 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.

 7. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania osób na basenie w przypadku korzystania z basenu bez konsultacji lekarskiej.

 8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika, i nie podlega zwrotowi po wejściu na teren basenu.

 2. Rozliczanie czasu pobytu na hali basenowej rozpoczyna się po wejściu do szatni na podstawie cennika.

 3. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom do lat 14.

 4. Faktury wystawiane są wyłącznie na życzenie bądź podstawie paragonu fiskalnego w terminie do 7 dni od daty sprzedaży wejściówki.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia basenu i szatni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 2. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie basenu przedmiotów wartościowych.

 3. Sanatorium nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu basenu.

 4. Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach otwarcia basenu przez wpis do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji ośrodka.

 5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy o środka.

 

Ustroń, styczeń 2017 r.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU